»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Về việc nhận bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Về việc nhận bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học tốt nghiệp đợt 1 năm 2020


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đã có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 vui lòng đến trường để nhận bằng tốt nghiệp tại:
  • Trung tâm Đào tạo từ xa;
  • Bộ phận tiếp sinh viên, phòng 005, 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Thời gian nhận bằng: trong giờ hành chính kể từ ngày 29/07/2020.
Trân trọng thông báo ./.